Wat moet je regelen?

Wat moet je regelen?

Er zijn een hoop dingen die op je af komen wanneer je net zwanger bent. Naast leuke dingen aanschaffen zijn er ook praktische zaken die geregeld moeten worden. Hieronder een aantal zaken die je zeker niet mag vergeten.

Kraamzorg

Na de bevalling komt er een kraamverzorgende bij jullie thuis om te helpen met de verzorging van moeder en kind. Daarnaast zal ze veel informatie geven over de verzorging van een baby en ze helpt bij de borstvoeding. Je hebt recht op 49 uur kraamzorg welke verdeeld zijn over 8 dagen. Soms komen daar uren bij en soms gaan daar uren van af.

In de zwangerschap komt een kraamverzorgende een intake doen. Het intakegesprek vindt plaats tussen de 30-36 weken. Zij komt uitleggen wat een kraamverzorgende doet en bespreekt welke wensen jullie hebben. Zijn er bijvoorbeeld al andere kinderen of zijn er huisdieren aanwezig, dan kan een bureau daar al van tevoren rekening mee houden.

Wanneer jij de wens hebt om thuis te bevallen, dan krijgen wij assistentie van een kraamverzorgende tijdens de bevalling. Zij is er niet alleen voor assistentie voor ons, maar ook ter ondersteuning voor jullie. Mocht je in het ziekenhuis bevallen, dan bel je het kraambureau als jullie met ontslag gaan. Het kraambureau zorgt ervoor dat er een kraamverzorgende naar jullie gestuurd wordt.

Kraamzorg aan de Vecht

Verloskundigen aan de Vecht levert een totaal pakket aan zorg, ook na de geboorte. Wij hebben ons eigen team aan kraamverzorgenden. Zo zijn er korte lijntjes tussen verloskundige en kraamverzorgende. Door de kleinschaligheid van ons team zijn we goed op elkaar ingespeeld. Dit zorgt voor eenduidig advies en een soepel verloop van de zorg na de geboorte van jullie kindje. Daarnaast stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en dat de kennis up-to-date is.

Wil jij het totaalpakket? Dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

Werk
‍Wanneer melden?

Als je voor een werkgever werkt, dan ben je wettelijk verplicht om uiterlijk 3 weken voordat je met verlof gaat te melden dat je zwanger bent. Vaak is het prettig om dit in het begin van je zwangerschap te doen. Zo weet ook de werkgever waar die aan toe is. Zo kan er tijdig vervanging geregeld worden, maar ook kan er tijdens je zwangerschap rekening gehouden worden met de zwangerschap. Je hebt bijvoorbeeld recht om onder werktijd naar een verloskundige of gynaecoloog te gaan. Bij sommige beroepen moet er beschermende aanpassingen of vervangend werk geregeld worden. Dit is je werkgever verplicht om zo jou en de baby te beschermen.

Je werkgever kan met een zwangerschapsverklaring een zwangerschapsuitkering voor je aanvragen. Deze verklaring kunnen wij voor je opstellen en ondertekenen.

Verlof

Wettelijk heb je recht om minimaal 4 weken verlof vóór de uitgerekende datum, dus met 36 weken zwangerschap, met verlof te gaan. Maximaal mag je met 34 weken met verlof gaan. Je hebt minimaal 10 weken na je bevalling verlof, ook als de baby zich later aandient. Als met 36 weken met verlof gaat, dan heb je 12 weken na de geboorte vrij. Totaal heb je dus recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Met de zwangerschapsverklaring die we voor je opstellen kan je werkgever een zwangerschapsuitkering aanvragen die gelijk is aan je salaris in loondienst.

Partners

Partners hebben ook recht op vrij na de geboorte van jullie kindje. Zij hebben recht op minimaal een week tot maximaal 5 weken geboorteverlof. De uitbetaling bedraagt 70% van het dagloon. Op de website van het UWV vind je meer informatie.

Zelfstandigen

Wanneer je eigen baas bent, dan moet je het UWV melden dat je zwanger bent. Je stuurt hen de zwangerschapsverklaring op zodat je een uitkering krijgt gedurende de 16weken zwangerschapsverlof. Hoe je dit kunt regelen en hoe hoog de uitkering is kun je teruglezen op de website van het UWV.

Erkenning en gezag

Wanneer jij en je partner niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, dan kan de baby erkent worden. Hierbij wordt je partner ook juridisch erkend. Sinds 1 januari 2023 is het gezag ook direct geregeld bij de erkenning. Hiermee is de partner juridsch gelijk aan de moeder. Dit hoeft niet meer na de bevalling apart geregeld te worden.

Wanneer jullie ook de (achter)naamkeuze van de baby vast willen leggen, dan is het de bedoeling dat jullie samen naar de burgerlijke stand gaan. Erkennen is gratis en kan in iedere gemeente.

Wanneer de baby de achternaam van de moeder krijgt, wat in Nederland automatisch gebeurt als je niet anders aangeeft, hoeft de moeder niet mee en kan schriftelijk toestemming geven voor erkenning. Voor meer informatie, kijk op de website van de gemeente.

Verzekering inlichten en kraampakket

Geef bij je zorgverzekeraar aan dat je zwanger bent en wanneer de uitgerekende datum is. Vaak kan dit heel gemakkelijk online. De meeste verzekeraars sturen automatisch een kraampakket op tussen de 28-34 weken zwangerschap. Hierin zit alles wat je nodig hebt om eventueel thuis te bevallen en voor de kraamperiode. Mocht je het kraampakket niet van de verzekeraar krijgen, meldt het ons dan. Wanneer de jaarwisseling valt in je zwangerschap, dan kan het lonen om nog eens vergelijkend onderzoek te doen en eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.