Kraamzorg

Kraamzorg

In de eerste week na de geboorte van jullie kind, heb je recht op kraamzorg. Kraamzorg houdt in dat een kraamverzorgende jullie zal ondersteunen bij de verzorging van moeder en kind. Taak is om jullie van informatie te voorzien en het is iemand aan wie jullie al jullie vragen kunnen stellen. Wanneer je thuis wilt bevallen, dan zal zij ons assisteren bij de bevalling en jullie ondersteunen.

Wat gaat de kraamverzorgende doen?

  • De kraamverzorgende zal alles vertellen over de verzorging van een baby.
  • Ondersteuning bij het voeden van een baby.
  • Zij is er voor de uitvoering van de controles van de baby. Denk daarbij aan: voedingspatroon, plassen, ontlasting, kleur, temperatuur en gewicht.
  • Zij zal jouw controles doen om je herstel te controleren.
  • Wanneer er andere kinderen zijn, zal zij deze ook verzorgen.
  • Kleine huishoudelijke taken zoals het verschonen van het bed, het wiegje en het sanitair.
  • Verzorging van bezoek.

Wij komen 3 tot 5 keer langs in de eerste 10 dagen na de geboorte. De kraamverzorgende maakt iedere dag notities van de controles zodat wij het verloop kunnen zien. Wij blijven als verloskundigen verantwoordelijk voor jullie welzijn na de bevalling. Indien de kraamverzorgende  twijfels heeft over jouw conditie of de conditie van de baby, dan zal zij contact met ons hebben voor overleg. Mochten jullie zelf twijfels of vragen hebben en de kraamverzorgende is er niet, bel ons gerust. Klik hier om te lezen over wanneer je ons moet bellen?

Uiteraard kunnen jullie altijd aangeven dat er wensen zijn binnen het takenpakket van kraamverzorgster, bijvoorbeeld de verzorging van een ander(e) kind(eren). De kraamverzorgende die de intake komt doen zal dit ook met jullie bespreken.

Kosten

Het systeem van kraamzorg is uniek in de wereld! Het feit dat je als moeder en kind thuis verzorgd wordt, één op één zorg ontvangt en in je vertrouwde omgevingen bent, draagt bij aan een sneller herstel! Kraamzorg wordt voor het grootste gedeelte vergoed uit het basispakket. De eigen bijdrage is €4,80 per uur. De assistentie tijdens de bevalling wordt in zijn geheel vergoed. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat de zorgverzekeraar ook de eigen bijdrage vergoedt. Bekijk hiervoor je polisvoorwaarden.

Aantal uur kraamzorg

De kraamverzorgende komt 8 dagen waarbij 49 uur standaard is. Wettelijk heb je recht op minimaal 24 uur, en het maximale aantal uur is 80. Hoeveel uur jullie krijgen, wordt besproken tijdens het intakegesprek in de zwangerschap. Bij sommige factoren kan van tevoren al besproken worden dat je recht hebt op meer uren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tweelingzwangerschap.

Soms kan er besloten worden om het aantal uur tijdens de kraamweek uit te breiden binnen de standaard 8 dagen, maar er kan ook besloten worden om een 9e en 10e dag te indiceren. Dit gebeurt als de kraamweek wat minder soepel verloopt dan verwacht. Denk hierbij aan traag herstel na een pittige bevalling of wanneer de borstvoeding niet loopt. Dit wordt besproken met jullie en de verloskundige.

Wanneer er een reden is om in het ziekenhuis te blijven, zullen de 49 uur worden ingekort. Dit omdat de ondersteuning en verzorging gedeeltelijk in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Ook kun je er zelf voor kiezen om de uren te minderen.

Kraamzorg aan de Vecht

Verloskundigen aan de Vecht levert een totaal pakket aan zorg ook na de geboorte. Wij hebben ons eigen team van kraamverzorgenden. Zo zijn er korte lijntjes tussen verloskundige en kraamverzorgende. Door de kleinschaligheid van ons team zijn we goed op elkaar ingespeeld wat zorgt voor eenduidig advies en een soepel verloop van de zorg na de geboorte van jullie kindje. Daarnaast stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en dat de kennis up-to-date is.

Wil jij het totaalpakket dan kan je, je aanmelden op spreekuur, telefonisch op 0294 -74 50 60 of via de aanmeldpagina.