Klachtenregeling

Heb je een klacht? Laat het ons weten! We vinden het erg belangrijk dat je vertrouwt in de kwaliteit van onze zorg. Mocht je ontevreden zijn, vertel het ons- dan proberen we het samen op te lossen. Van jouw op- of aanmerkingen kunnen en willen wij graag wat leren. We zullen ruim de tijd nemen om te luisteren, te leren en samen naar een passende oplossing te zoeken.

Vind je het prettig als iemand je helpt om je klacht in te dienen, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Deze persoon is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

Telefonisch zijn zij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
(van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur)
via 088 – 0245123 of stuur een mail naar klachtverloskunde@cbkz.nl

Voor meer informatie kijk op www.klachtverloskunde.nl
De klachtenfunctionaris probeert je klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Wanneer je er met ons, ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris (CBKZ) niet uitkomt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hier overeen bindende uitspraak. De Geschilleninstantie Verloskunde kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000,-.

Een klacht indienen bij de Geschilleninstantie Verloskunde:
Secretaris: Elsemarie van Mackelenbergh | 073 – 689 18 90
evanmackelenbergh@knov.nl