Onderzoeken

Onderzoeken

Tijdens de zwangerschap worden er meerdere onderzoeken gedaan. Naast de regulaire controles waarin we de gezondheid van jou en de baby controleren zijn er nog meer onderzoeken.

Bloedonderzoek

Tijdens het eerste gesprek bespreken we de mogelijkheid tot bloedonderzoek. Dit heet Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Dit bloedonderzoek gebeurt alleen met jouw toestemming en wordt vergoedt(het gaat vaak wel van je eigen bijdrage af). Een laboratorium onderzoekt je bloed op:

 • Bloedgroepen ABO (A,B,AB of O)
 • Rhesusfactor D
 • Rhesusfactor c
 • Andere antistoffen tegen rode bloedcellen
 • Syfilis (Lues)
 • Hepatitis B
 • HIV
 • Hemoglobinegehalte (ijzergehalte) (deze is wel voor eigen kosten)
 • Op indicatie wordt ook je glucosewaarde bepaald

Bij voorkeur wordt je bloed voor de 13 weken onderzocht. Als het bloedonderzoek uitwijst dat je baby kans heeft om ziek te worden, is het vaak mogelijk om jou al tijdens de zwangerschap te behandelen en zo je baby te beschermen. Daarom krijg je het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap aangeboden, zodat een behandeling snel kan worden gestart.

Voor meer informatie kijk op de site van het RIVM of in de folder Zwanger.

Bloedonderzoek bij 27-30 weken

Omdat iedere zwangere in meer of mindere mate een daling van haar ijzergehalte heeft wordt dit bij 30 weken nogmaals bepaald. Zo kan er bepaald worden of je ijzergehalte voldoende en je geen bloedarmoede hebt.

Rhesusfactor D of c negatief

Als is gebleken dat je rhesusfactor D óf rhesusfactor c negatief bent, dan wordt er nogmaals een bloedonderzoek gedaan bij 27-28 weken. Vrouwen die rhesus-D-negatief zijn, met een rhesus-D-positieve baby, krijgen anti-D toegediend. Voor meer informatie bekijk de folder Rhesus bloedgroep tijdens zwangerschap.

 Prenatale screening

Tijdens de zwangerschap is er een mogelijkheid om je ongeboren kindje te laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Informatie over de testen, mochten jullie dit wensen, wordt gegeven tijdens het eerste gesprek. De onderzoeken zijn niet verplicht en op basis van de gegeven informatie maak je een eigen keuze.

Je kunt kiezen voor drie onderzoeken:

 • Screening op het Down- Edwards- en Patausyndroom wordt gedaan door middel van een bloedonderzoek vanaf 10 weken. De NIPT zoals deze test ook wel wordt genoemd is een vrije keuze. De test wordt vergoed.
 • Structureel Echoscopisch onderzoek (13 weken echo): Dit echo onderzoek vindt plaats tussen de 12-14 weken. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar lichamelijke afwijkingen. Je kunt je voorstellen dat er bij de 20 weken echo al meer te zien is dan bij de 13 weken echo. Toch kunnen ze al een aantal afwijkingen bij 13 weken opsporen. Omdat de 13 weken echo nog vrij nieuw is, wordt deze nog gedaan in onderzoeksverband. Je zult hiervoor een toestemmingsformulier moeten ondertekenen. Deze kun je terugvinden in je mapje. Dit onderzoek is een eigen keuze maar wordt wel vergoed.
 • Structureel Echoscopisch onderzoek (20-weken echo): Dit echo-onderzoek vindt plaats tussen de 18-22 weken. Tijdens het onderzoek wordt het kindje van top tot teen bekeken op lichamelijke afwijkingen, groei, vruchtwater en waar de placenta ligt. Dit onderzoek is ook een eigen keuze maar wordt wel vergoed.

Folders over deze onderzoeken


Informatie folder over de screening op down-, edwards- en patausyndroom


Informatie folder over de 13 en 20 wekenecho

Tijdens de eerste afspraak wordt er, indien gewenst, uitgebreid informatie gegeven over de mogelijkheden van prenatale screening. Ter voorbereiding is het handig om alvast de volgende informatie door te nemen: https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze site vind je ook een keuzehulp Bewust kiezen en tips over hoe je met elkaar of anderen kunt bespreken of je deze onderzoeken wilt. Verder kun je er verhalen lezen van vrouwen die ook konden kiezen of zij onderzoeken wilden laten doen.