Als je niet lekker in je vel zit

Als je niet lekker in je vel zit

Een kind krijgen is een life-event. Een grote gebeurtenis die veel teweeg brengt. Je leven zal in meer of mindere mate veranderen. De ene vrouw gaat daar wat makkelijker mee om dan de andere. Daarnaast zijn er ook nog hormonen die door je lijf gieren. Verder kan het leven met een baby zorgen voor vermoeidheid. Je bent immers vaker in de nacht wakker voor voedingen. Maar ook verwachtingen van een kind krijgen of de verwachtingen van een partner kunnen tegenvallen. Er zijn dus een aantal redenen die tot somberheid kunnen leiden. Soms leiden deze tot een depressie.

Ongeveer 10% van de vrouwen ontwikkelt een depressie na de geboorte van een kind. Dit wordt ook wel een postpartum depressie genoemd. Te vaak wordt een depressie nog onderkend. Allereerst omdat de komst van een kindje leuk hoort te zijn. Vrouwen trekken niet snel aan de bel als ze het minder leuk ervaren of denken dat het wel zal verbeteren. Daarnaast worden symptomen van een beginnende depressie niet altijd herkend, omdat het gevoel van oververmoeidheid en mindere periodes “er bij zullen horen”.

Wij vinden het belangrijk om je informatie te geven over somberheid en depressie. Dat je weet wat normaal is, wat niet meer normaal is. Zodat wanneer je het vermoeden hebt dat je een beginnende depressie hebt, je tijdig hulp kunt zoeken. Maar ook partners, familie en vrienden, die het vermoeden hebben dat het niet goed gaat met je, kunnen hulp zoeken.

Wanneer je je somber voelt of depressief bent, zoek hulp! Bel je huisarts voor een afspraak. Weet dat de verloskundige zorg na de kraamtijd niet ophoudt. Wil je liever bij ons een gesprek om de juiste hulp te zoeken, bel dan gerust.

Kraamtranen (Babyblues)

Tijdens de kraamweek kun je wat emotioneler zijn.  De vermoeidheid, last van stuwing, de hormonen en de zorg om je baby zijn o.a. oorzaken voor de onverwachtse huilbuien en stemmingswisselingen. Ongeveer 50-80% van de vrouwen ervaart tussen de geboorte en de tiende dag een dip, meestal tussen dag 3 en 5. Soms weet je niet eens waarom de tranen komen. Dit worden de kraamtranen genoemd, ook wel babyblues. Na enkele dagen verdwijnen deze moodswings. Het advies is om rustiger aan te doen deze dagen en het kraambezoek uit te stellen totdat je je weer wat beter voelt.

Postpartum depressie

Wanneer de babyblues blijft hangen of je na enkele weken of maanden heel somber wordt, kan het zijn dat je een depressie hebt. Symptomen van een depressie kunnen zich uitten in angstig zijn, nervositeit, prikkelbaar, niet kunnen slapen, geen eetlust, nergens zin in hebben, tegen de dag op zien of niet kunnen genieten van je kind. De symptomen van een postnatale depressie zijn niet anders dan een “normale” depressie. De symptomen zijn uiteenlopend en verschillen per persoon. Wil je weten of je zelf de kenmerken van een depressie hebt, kijk dan hier.

De oorzaken van een depressie kunnen verschillend zijn. Sommige mensen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van een depressie dan anderen. Zijn er veel depressies binnen de familie of ben je zelf bekend met depressies, dan heb je hier een groter risico voor. Daarnaast kunnen gebeurtenissen die je meemaakt ook aanleiding zijn om een depressie te ontwikkelen. Een kind krijgen is een grote gebeurtenis. Misschien had je het anders voor je gezien. Valt de verantwoordelijkheid of de verzorging je tegen. Of had je meer verwacht van je partner. Relatieproblemen kunnen ook een reden zijn om je somber of eenzaam te voelen.

Wanneer een zwangerschap, bevalling of kraamperiode moeilijk verloopt door complicaties of een ziekenhuisopname van jou of je baby, dan heb je ook meer kans op een postnatale depressie.

Wanneer je klachten herkent, trek dan aan de bel. Neem contact op met je huisarts of met ons. Ook als je kindje al weken of maanden oud is, ben je welkom. Het kan ook fijn zijn om met andere moeders hierover te praten. De website van “Stichting Me Mam” geeft niet alleen informatie van deskundigen, maar ook van lotgenoten. Een postnatale depressie is goed te behandelen met therapieën of gesprekken. Soms is er extra begeleiding nodig voor de hechting tussen moeder en kind.